วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บรอดแบนด์

                                                                             บรอดแบนด์
บรอดแบนด์ คือ ระบบการสื่อสารที่มีความเร็วสูง รับปริมาณการสื่อสารได้มากมายหลายช่องสัญญาณ ซึ่งปัจจุบันระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยได้เข้ามาสู้ผู้ใช้งานตามบ้านแล้ว ด้วยบริการอินเตอรืเน็ตความเร็วสูง (Asymmetric Digital Subscripber Line : ADSL) ซึ่งทำให้การใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 2.0 เมกะบิตต่อ วินาที แต่ในทางธุรกิจโทรคมนาคมคำว่าบอดแบนด์อาจหมายถึง ระดับความเร็วที่มากกว่าหรือเท่ากับ 256 กิโลบิตต่อวินาที ดังนั้นจึงถือว่าระดับความเร็ว 256 กิโลบิตต่อวินาที เป็นระดับความเร็วขั้นต่ำสุดของบรรบรอดแบนด์นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น